MATCH 다음 경기가 없습니다
NOTICE 2020 포항 선수단 프로필 사진 다운로드
SCHEDULE 03.28(토) 훈련 ()
NOTICE '코로나19' 예방차원 클럽하우스 출입통제 안내

MATCH RESULT /

2:1 2019년 05월 04일 (토)14:00
@포항 스틸야드
12,939명

SCORE PLAYER /

2 득점 : 김승대(1)이진현(1)
도움 : 김승대(1)
1 득점 : 신진호(1)
도움 : 김보경(1)
2

득점 : 김승대(1)이진현(1)
도움 : 김승대(1)

1

득점 : 신진호(1)
도움 : 김보경(1)

TOP & GOAL RECORD /

득점 선수
김승대 1
이진현 1
도움 선수
김승대 1
최다 슈팅
최용우 2
최다 파울
하창래 3

MATCH RECORD /

포항스틸러스 기록 항목 울산현대
2 1
8 슈팅 7
3 유효슈팅 4
14 파울 8
0 경고 1
0 퇴장 0
1 코너킥 16
8 프리킥 14
0 오프사이드 0
39.54 점유율 60.46

PLAYER RECORD /

출전선수 이름 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
류원우 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0
이상기 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
전민광 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
하창래 출장 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
김용환 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
정재용 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
이수빈 출장 0 0 3/1 0 0/0 0 0 0 0
완델손 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
이석현 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
이진현 출장 1 0 2/2 0 1/1 0 0 0 0
김승대 출장 1 1 1/3 0 2/1 0 0 0 0
강현무 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
심상민 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
유준수 교체출장 후반31 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
하승운 교체출장 후반8 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김도형 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
최용우 교체출장 후반23 0 0 0/0 0 2/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS